Letöltés

Letölthető jelenléti ív

Jefferson Sarah
Dokumentum:jelenletiiv_hu_Munkaido_nyilvantartas_2013_11.pdf
Időszak:2013. november
Frissítés:2013. 11. 19.
Formátum:Adobe Reader (.pdf)

Letölthető jelenléti ív! Töltse le minden hónapban és használja egyszerűen Microsoft Excel program programmal! Pár kattintás után kinyomtathatja egyszerre 6 munkavállalója jelenléti ívét!

Bár sok cégvezető - talán Ön is - az alkalmazottai munkaidejének nyilvántartására "jelenléti ív"-et vezet, a törvény nem kötelez erre. A munkaidőt nyilván kell ugyan tartani, de erre sokkal célszerűbb egy munkaidő nyilvántartás, mert az kevésbé szigorú, és kevesebb adminisztratív munkát igényel. Töltse le az aktuális havi "Munkaidő nyilvántartás"-t most!

Ne felejtse azonban, hogy ehhez szükséges egy másik, ún. "Munkaidő beosztás" formanyomtatvány is, melyet hónap elején kell kitölteni, ezzel tudatja munkavállalóival a havi munkaidő beosztást. Célszerű kihelyezni a munkahelyen, mindenki számára elérhető helyre. Részletek a "Törvényi háttér" menüpontban.
Oldal 1 /

Új munka törvénykönyve

2012 - napjaink

2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről

63. A munka- és pihenőidő nyilvántartása - 134. §

134. §37 (1) A munkáltató nyilvántartja:


  • 1a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
  • b) a készenlét,
  • c) a szabadság tartamát.
  • (2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő,
    valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.
  • (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt
    munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető

Mint látható, a törvény említést sem teszt jelenléti ívről, csupán kötelezi a munkaadót, hogy nyilvántartást kell vezetnie munkavállalói munkaidejéről. Ennek a célnak a "Munkaidő nyilvántartás" tökéletesen megfelel.

A vastaggal jelölt rész szintén fontos, e szerint nem szükséges minden nap vezetnünk a munkaidő nyilvántartást, nem kell a munkavállalóknak minden nap aláírnia, elegendő csupán a munkavállalókkal írásban előre közölni pl. az egész hónapra vonatkozó munkarendjüket, azután pedig a hónap végén azt egyetlen aláírással a munkavállaló fogja hitelesíteni.

Mi a teendő munkaügyi ellenörzés során?

A munkaügyi ellenőrök elképzelhető, hogy el fogják kérni a jelenléti ívet. Nem kell megijedni, ez csak azért van mert sokan ezt vezetik, megszokás, de a törvény nem kötelez rá. Meg kell nekik mutatni a "Munkaidő beosztás"-t (ami ugye minden munkavállaló által elérhető helyen van, pl. az iroda falára függesztve), és elmondani, hogy az igazolását a hónap végén fogják elvégezni a munkavállalók.


A biztonság kedvéért az ide vonatkozó törvény részlete megtalálható a "Munkaidő beosztás" fomranyomtatvány alján is.