Felhasználási feltételek

A weboldal üzemeltetője a weboldalon kizárólag elektronikus úton letölthető jelenléti íveket / munkaidő nyilváűntartásokat forgalmaz, hagyományos értelemben vett csomagküldő kereskedelmet nem végez. A vásárlás részletes leírása a megfelelő menüpontokban található.

Az üzemeltető erre a tevékenységére vonatkozó valamennyi törvényi előírást betart, így különösen a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó előírásait.

Vásárlási szerződés

A weboldalon történt elektronikus rendelés leadásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az üzemeltető és a rendelést leadó magánszemély vagy cég között. 

A megrendelő a regisztrációkor vagy a vásárlás befejezésekor adja meg adatait, az üzemeltető ezen adatok alapján teljesít és állítja ki a számlát. Az üzemeltető a vásárlás számláját PDF formátumban, e-mail mellékletként küldi el a megrendelő megadott e-mail címére. A hibás vagy hamis adatok megadásából származó károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. 

A felhasználó a vásárlás feltételeinek elfogadását és adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Adatkezelés

Az Adatkezelés menüpontban részletesen tájékozódhat adatai kezeléséről, de itt is közöljük, hogy az üzemeltető a megrendelő adatait csak a megrendelés teljesítése érdekében és csak a szükséges mértékben használja fel. 

A megrendelőt itt is tájékoztatjuk, hogy a vásárlás egyik feltételeként a megrendelésről kiállított számlát PDF formátumban, e-mail mellékletben küldjül el részére.

Felelősség

Az üzemeltető a letölthető iratminták felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen mértékű felelősséget nem vállal.

 

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

KÁRTYAELFOGADÁS

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?
A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra. 

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?
Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártya, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák. 

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?
Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni. 

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?
Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

 

FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?
A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja levonja a kártyáról.

 

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?
Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz. 

Kártya jellegű hiba
- A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
- A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
- A kártyahasználat tiltott.
- A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
- A kártya lejárt. 

Számla jellegű hiba
- Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
- A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét. 

Kapcsolati jellegű hiba
- A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
- A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra. 

Technikai jellegű hiba
- Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
- Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző 'back', 'reload' illetve 'refresh' segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja. 

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?
A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. 

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?
A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga. 

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?
Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.